Câu hỏi kỳ sinh hoạt tháng 01/2023

CÂU HỎI: Để đảm bảo lợi ích cho nhiều người nhất, chúng tôi mong Quý anh chị hợp tác trong phần “Hỏi đáp” qua:
1.Gửi câu hỏi chậm nhất 2 ngày trước ngày tham dự để báo cáo viên có thời gian tìm hiểu, truy lục lại các văn bản pháp luật liên quan (chuyên gia sẽ ưu tiên trả lời tất cả tại lớp)

2.Câu hỏi đặt ở buổi báo cáo chỉ dành hỏi phần nội dung vừa được trình bày để làm rõ hơn các vấn đề (Chuyên gia sẽ trả lời khi còn thời gian)

3.Không đặt câu hỏi cho tình huống không phải của DN mình đang công tác;

P/s: Lưu ý lớp online vui lòng gửi câu hỏi trước ngày cuối cùng theo thông báo của ban tổ chức

Anh chị thành viên gửi câu hỏi theo link dưới

Hoặc dùng điện thoại thông minh quét mã QR sau