Chuyên đề tháng 03/2023: Giới thiệu Thông tư số13/2023/TT-BTC hướng dẫn NĐ số 49/2022/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung TT số 80/2021/TT-BTC

Nội dung này được giới hạn dành riêng cho thành viên TAF, để gửi câu hỏi vui lòng đăng nhập tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên TAF “Chương trình cập nhật thuế kế toán định kỳ” vui lòng liên hệ qua Email daotao@taf.com.vn hoặc hotline: 0917 687 279- 028 3752 4779 .

Đăng nhập