KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NGƯỜI HỌC PHÙ HỢP:

 • – Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
 • – Tối thiểu trình độ cao đẳng chuyên ngành kế toán-tài chính
 • – Những ai muốn hiểu và cập nhật, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • – Tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ phục vụ cho lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • – Trình tự lập và lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • – Nắm rõ phương pháp phân loại các khoản đầu tư, phương pháp ghi nhận và xử lý các khoản đầu tư trên Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư và báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư;
 • – Phương pháp xử lý và ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;
 • – Nắm rõ quy trình hợp nhất báo cáo tài chính: quy trình cơ bản, sổ hợp nhất, các bút toán điều chỉnh hợp nhất, lập báo cáo tài chính hợp nhất;
 • – Nghiêm cứu một số vấn đề mở rộng về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất.

Đặc biệt cam kết sau khóa học học viên lập được BCTC hợp nhất

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG

 • 8 buổi vào các ngày thứ bảy 

TÀI LIỆU

 • Slide bài giảng, phụ lục BCTC thực hành

HỌC VỚI AI?

TS. Phạm Quốc Thuần

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  1. Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất
  2. Những qui định chung về BCTC hợp nhất
  3. Trình bày khoản đầu tư vào Công ty con trên BCTC hợp nhất
  • – Trình tự hợp nhất
  • – Loại trừ khoản đầu tư của Công ty Mẹ vào Công ty con
  • – Phân bổ lợi thế thương mại
  • – Lợi ích cổ đông thiểu số
  • – Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn
  • – Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch Tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn
  • – Loại trừ cổ tức được chia từ Lợi nhuận sau ngày mua
  • – Các khoản vay nội bộ
  • – Các khoản phải thu, phải trả nội bộ
  1. Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất trên Worksheet – Học viên thực hiện 01 bài tập trên số liệu thực tế của 01 nhóm Công ty.
  2. Trình bày lập BCLC Tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp
  3. Thực hành lập BCLC tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp- Học viên thực hiện 01 bài tập trên số liệu thực tế của 01 đơn vị
  4. Trao đổi một số tình huống về lập Báo cáo LC tiền tệ hợp nhất

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Thời gian: ngày thứ 7, khai giảng ngày 05/11/2022

PHƯƠNG PHÁP HỌC:

  • – Lý thuyết kết hợp thực hành tại lớp
  • – Giải pháp cho các tình huống cụ thể của doanh nghiệp
  • – Thực hành các tình huống thực tế từ mô hình đơn giản đến phức tạp

 

HỌC PHÍ : 5.900.000 đ/suất

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI: học phí giảm lên đến 30%

  • ∗ Đăng ký trước ngày học 5 ngày: giảm 10%
  • ∗ Nhóm đăng ký từ 3 người trở lên: giảm 10%
  • ∗ Thành viên TAF: giảm 10%

Vui lòng liên hệ theo thông tin sau để đăng ký tham dự chương trình:

Tel/Zalo/Viber: 0917 687 279 -0919 894 219

Email: daotao@taf.com.vn