Chuyển tới nội dung

Công văn số 2072/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 11/06/2021 v/v không tính vào TNCT đối với các đề tài trong Chương trình KX.04/21-25

    Nội dung này được giới hạn dành riêng cho thành viên TAF, để gửi câu hỏi vui lòng đăng nhập tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên TAF “Chương trình cập nhật thuế kế toán định kỳ” vui lòng liên hệ qua Email daotao@taf.com.vn hoặc hotline: 0917 687 279- 028 3752 4779 .

    Đăng nhập