Thành viên đăng nhập

Lưu ý quan trọng:

– Bài giảng, tài liệu bổ sung … chỉ được phép lưu hành nội bộ dành riêng cho thành viên, vì vậy đề nghị các bạn thành viên không chia sẻ tài liệu này với bất kỳ hình thức nào.

– Nếu phát hiện được user nào vi phạm thì chúng tôi xin phép được khóa quyền tra cứu dành riêng cho thành viên trên website.