Chuyển tới nội dung

Nghị định 15/2022/NĐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,tiền tế hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội