Hướng dẫn gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi tại đây

Để đảm bảo lợi ích cho nhiều người nhất, chúng tôi mong Quý anh chị hợp tác trong phần “Hỏi đáp”:

Gửi câu hỏi chậm nhất 2 ngày trước ngày tham dự để chuyên gia có thời gian tìm hiểu, truy lục lại các văn bản pháp luật liên quan (chuyên gia sẽ ưu tiên trả lời tất cả tại lớp).

Câu hỏi đặt ở buổi báo cáo chỉ dành hỏi phần nội dung vừa được trình bày để làm rõ hơn các vấn đề (Đăng ký hỏi với nhân viên TAF qua phiếu câu hỏi, Chuyên gia sẽ trả lời khi còn thời gian).

Không đặt câu hỏi cho tình huống không phải của DN mình đang công tác.

Vì thời gian của phần hỏi đáp có hạn nên mỗi DN chỉ được hỏi tối đa 2 câu hỏi cho một kỳ (tháng)

Lưu ý Quý Anh/ Chị hạn chế hỏi chuyên gia trong giờ giải lao và giờ về, trong trường hợp Anh/ Chị có yêu cầu gấp cần trao đổi với chuyên gia thì liên hệ với nhân viên TAF để được sắp xếp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Anh/Chị thành viên