Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn thay đổi lớp và thành viên

  LINK ĐỔI LỚP TẠI ĐÂY

  Do các văn bản thuế mới được ban hành liên tục nên chương trình học của từng lớp có thể khác nhau trong cùng một tháng (các văn bản quan trọng sẽ được ưu tiên bổ sung trong lớp tương ứng ở tháng sau). Vì vậy Ban tổ chức khuyến cáo các anh /chị Thành viên hạn chế thay đổi lớp;

  Các trường hợp cần thay đổi lớp thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Đổi lớp tạm thời theo tháng: (chỉ thay đổi lớp tháng đó trong các trường hợp bận công việc đột xuất)

  Điều kiện là phải thông báo ít nhất 2 ngày trước ngày học của lớp tham dự cố định:

  • Bước 1: Tìm lớp phù hợp theo lịch học thông báo của TAF trên website https://www.hoidapthue.vn/
  • Bước 2: Vào link xác nhận tham dự nhận qua email (link tại đây), chọn lớp muốn học tháng này

  Lưu ý:

  • Đổi lớp không thay đổi hình thức học ( Online hoặc trực tiếp) so với lớp đã đăng ký cố định thì không cần xác nhận của ban tổ chức.
  • Đổi lớp có thay đổi hình thức học (từ lớp trực tiếp sang lớp online) thì học viên vui lòng gửi yêu cầu qua email daotao@taf.com.vn.

  Ví dụ: bạn học lớp cố định TAF1 sáng  thứ 6 tuần thứ 2, tuy nhiên tháng này bạn đi công tác kẹt lịch và muốn chuyển sang lớp TAF4 sáng thứ 5 tuần thứ 3 thì bạn chỉ cần thực hiện đổi lớp qua link và không cần xác nhận ban tổ chức. Tuy nhiên nếu bạn muốn chuyển sang lớp TAF5 chiều thứ 3 Online thì bạn sẽ nhận được xác nhận của ban tổ chức.

  1. Đổi lớp cố định (mặc định tiếp tục theo lớp mới này ở các tháng sau):
  • Bước 1: Tìm lớp phù hợp theo lịch học thông báo của TAF trên website https://www.hoidapthue.vn/
  • Bước 2: Vào link xác nhận tham dự nhận qua email (link tại đây), chọn lớp học cố định
  1. Quy định nhận tài liệu:
  • Thành viên của lớp Online cố định sẽ nhận tài liệu trước ngày học ít nhất 1 ngày (nếu có thay đổi địa chỉ nhận thì phải thông báo cho TAF trước ít nhất 7 ngày)
  • Việc gửi tài liệu theo địa chỉ yêu cầu sẽ không được thực hiện trong các trường hợp như học viên nghỉ học, học viên của lớp học trực tiếp đổi lớp online tạm thời 1 tháng (thành viên vui lòng nhận tài liệu tại lớp của tháng tiếp theo)
  • Tài liệu cung cấp cho học viên là bằng file cứng (không cung cấp file mềm)