Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc

9 điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 01/9/2021
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ ngày 01/9/2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia BHXH bắt buộc:
1/ Điều chỉnh về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
2/ Mức hưởng ốm đau tối đa khi nghỉ lẻ tháng
3/ Thay đổi về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau
4/ Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con
5/ Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi
6/ Quy định mới về nghỉ phép năm trùng thời gian nghỉ thai sản
7/ Hướng dẫn về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
8/ Điều kiện hưởng lương hưu với bộ đội bị tước quân tịch
9/ Bổ sung một số quy định liên quan đến trợ cấp tuất