Chuyển tới nội dung

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc

  9 điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 01/9/2021
  Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ ngày 01/9/2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia BHXH bắt buộc:
  1/ Điều chỉnh về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
  2/ Mức hưởng ốm đau tối đa khi nghỉ lẻ tháng
  3/ Thay đổi về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau
  4/ Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con
  5/ Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi
  6/ Quy định mới về nghỉ phép năm trùng thời gian nghỉ thai sản
  7/ Hướng dẫn về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
  8/ Điều kiện hưởng lương hưu với bộ đội bị tước quân tịch
  9/ Bổ sung một số quy định liên quan đến trợ cấp tuất