Chuyển tới nội dung

Từ tháng 6/2020 đến nay ngưng hoạt động do Covid, vậy chi phí khấu hao TSCĐ có được coi là chi phí hợp lý tính CI?

    Nội dung này được giới hạn dành riêng cho thành viên TAF, để gửi câu hỏi vui lòng đăng nhập tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên TAF “Chương trình cập nhật thuế kế toán định kỳ” vui lòng liên hệ qua Email daotao@taf.com.vn hoặc hotline: 0917 687 279- 028 3752 4779 .

    Đăng nhập