Chuyển tới nội dung

Về quyết toán thuế TNCN online

  1. Cá nhân có thể tự quyết toán online mà không cần đến cơ quan thuế quản lý công ty hiện đang làm việc không?

  2. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản và tiền công có dùng được một mã số thuế để khai online không?

  3. Khi thay đổi chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu có cần đi đăng ký lại không hay mở mã số thuế mới, nếu dùng một lúc hai mã số thuế hoặc dùng mã số thuế tương ứng với số giấy tờ cũ có bị phạt không?

  1. Để hỗ trợ tối đa NNT thực hiện quyết toán thuế TNCN, từ kỳ quyết toán năm 2020 ngành thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế (QTT) bằng phương thức điện tử. Như vậy, từ kỳ quyết toán thuế năm 2020 cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử tại Cổng thông tin thuế điện tử – phân hệ dành cho cá nhân của Tổng cục Thuế (https://canhan.gdt.gov.vn) nếu cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử; hoặc trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì cũng được hỗ trợ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ kê khai của cơ quan thuế để khai và nộp hồ sơ quyết toán qua đường điện tử nhưng phải kèm theo hồ sơ giấy gửi đến cơ quan thuế (có thể gửi qua đường bưu điện). Để được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử, cá nhân có thể thực hiện tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế để được hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử.

  2. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản và tiền công được dùng một mã số thuế để khai thuế kể cả hình thức khai điện tử.

  3. Khi thay đổi CMND, hộ chiếu ,.. cá nhân thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

  Tại điểm b Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội quy định “b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.”. Do vậy, trường hợp cá nhân dùng một lúc hai mã số thuế hoặc dùng mã số thuế tương ứng với số giấy tờ cũ, chưa thay đổi thông tin theo giấy tờ mới sẽ bị xử phạt theo quy định.

  Nguồn: Tổng cục thuế – http://www.gdt.gov.vn/