Chuyển tới nội dung

Xác nhận chuyên gia nước ngoài bị kẹt ở nước ngoài do covid nhưng vẫn làm việc cho công ty là cư trú hay không cư trú để tính thuế TNCN

    Nội dung này được giới hạn dành riêng cho thành viên TAF, để gửi câu hỏi vui lòng đăng nhập tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên TAF “Chương trình cập nhật thuế kế toán định kỳ” vui lòng liên hệ qua Email daotao@taf.com.vn hoặc hotline: 0917 687 279- 028 3752 4779 .

    Đăng nhập